Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc là một hoạt động thường xuyên của Hội Cơ học Thủy khí được tổ chức mỗi năm một lần (từ năm 1998) vào tuần cuối cùng của tháng 7 hàng năm, với mục đích trình bày, thảo luận và trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Cơ học thủy khí và các lĩnh vực liên quan của các Hội viên Hội Cơ học Thủy khí và các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Các báo cáo khoa học trình bày trên Hội nghị được tuyển chọn thông qua các ý kiến phản biện của các chuyên gia chuyên ngành hẹp để được in trong "Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc" hàng năm. Tuyển tập Hội nghị là tài liệu khoa học có giá trị tham khảo cao và đã được đăng ký chỉ số xuất bản quốc tế: ISSN 1859-4182 từ năm 2011.    

Một số mốc quan trọng trong lịch sử hoạt động của Hội Cơ học Thủy khí

 1. Hội Cơ học Thủy khí được thành lập năm 1986 theo Quyết định số 40/HCH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1986, là một phân hội chuyên ngành của Hội Cơ học Việt Nam, tên chính thức là “Phân hội Cơ học chất Lỏng và chất Khí”; tên thường gọi ngày nay là “Hội Cơ học Thủy khí”.

Chủ tịch đầu tiên của Hội: GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp

Tổng thư ký: GS.TSKH. Phạm Văn Ninh

 Các hoạt động: đang được cập nhật ....

 

2. Đại hội lần thứ 2 của Hội được tổ chức năm 1990

GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp được bầu lại là Chủ tịch của Hội

Tổng thư ký:GS.TSKH. Phạm Văn Ninh

Các hoạt động: đang được cập nhật ....

 

3. Đại hội lần thứ 3 của Hội được tổ chức tại Hà Nội năm 1995

Chủ tịch Hội: GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

Tổng thư ký: GS.TSKH. Ngô Huy Cẩn

Các hoạt động 1996-2000:

1998- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Đà Nẵng

1999- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Đà Lạt

2000- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Đồng Hới, Quảng Bình

 

4. Đại hội lần thứ 4 của Hội được tổ chức tại Đồng Hới, Quảng Bình năm 2000

Chủ tịch Hội: GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

Tổng thư ký: GS.TSKH. Ngô Huy Cẩn

Các hoạt động 2001-2005:

2001- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Lăng Cô, Thừa Thiên-Huế

2002- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Ninh Thuận

2003- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Mỹ Khê, Đà Nẵng

2004- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Hà Tiên

2005- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Hạ Long, Quảng Ninh

 

5. Đại hội lần thứ 5 của Hội được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh năm 2005

Chủ tịch Hội: GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

Tổng thư ký: TS. Hà Ngọc Hiến

Các hoạt động 2006-2010:

2006- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Vũng Tàu

2007- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Huế

2008- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Phan Thiết

2009- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Đà Nẵng

2010- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Quy Nhơn, Bình Định

 

6. Đại hội lần thứ 6 của Hội được tổ chức tại Quy Nhơn, Bình Định năm 2010

Chủ tịch Hội: PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Tổng thư ký: PGS.TS. Hà Ngọc Hiến

Các hoạt động 2011-2015:

2011- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Cửa Lò, Nghệ An; Tuyển tập công trình Hội nghị được cấp mã số xuất bản quốc tế: ISNN 1859-4182.

2012- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Nha Trang

2013- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Đồng Hới, Quảng Bình

2014- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc tại Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận

 

7. Đại hội lần thứ 7 của Hội được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng ngày 24/07/2015

Chủ tịch Hội: PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Tổng thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội gồm 65 Ủy viên

Các hoạt động 2015-2020:

2016- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19 tổ chức tại thành phố Hà Nội từ 28-30/07/2016

2017-Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20 tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ 27-29/07/2017

Tại phiên họp BCH ngày 26 tháng 1 năm 2018 nhất trí

  - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên: Phó Chủ tịch Hội phụ trách tài chính

  - TS. Nguyễn Tiến Cường: Tổng Thư ký Hội Cơ học Thủy khí

2018- Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21 tổ chức tại thành phố Quy Nhơn từ 19-21/07/2018

Add a comment

 

THÔNG BÁO

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CƠ HỌC THỦY KHÍ TOÀN QUỐC

 NĂM 2014


Tổ chức từ 24 đến 26 tháng 7 năm 2014 tại Hoàn Cầu Resort,

Tp. Phan Rang tỉnh Ninh Thuận

 

Tổ chức bởi

HỘI CƠ HỌC THỦY KHÍ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN

 

Các lĩnh vực Khoa học của Hội nghị:

+ Các vấn đề Cơ bản của Cơ học thủy khí

+ Thủy khí động lực học tính toán

+ Động lực học sông-biển

+ Cơ học Thủy khí Công nghiệp

+ Cơ học Thủy khí Môi trường

+ Cơ học Thủy khí với BĐKH và Năng lượng mới

 

Chủ tịch Hội nghị:

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Ông Lê Kim Hùng

 

Ban tổ chức:

Trưởng ban:

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

PGS.TS. Hà Ngọc Hiến

Các Phó trưởng ban:

PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Các ủy viên Ban tổ chức:

PGS.TS. Đặng Thế Ba

PGS.TS. Vũ Thanh Ca

GS.TSKH. Nguyễn Đức Cương

GS.TS.  Nguyễn Tất Đắc

GS.TSKH.  Ngô Huy Cẩn

TS. Huỳnh Thế Dân

GS.TSKH.Nguyễn Văn Điệp     

GS.TSKH. Bùi Văn Ga

PGS.TS.  Lê Song Giang  

GS.TSKH. Dương Ngọc Hải      

PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

PGS.TS. Huỳnh Công Hoài

PGS.TS. Hồ Việt Hùng

PGS.TS. Nguyễn Phú Hùng

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS. Vũ Đình Hùng

TS. Nguyễn Thúc Kháng

PGS.TS. Hoàng Văn Lai

PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh

PGS.TS. Hoàng Đức Liên

PGS.TS. Ngô Sỹ Lộc

PGS.TS. Đinh Văn Mạnh

GS.TS. Nguyễn Văn Mạo 

GS.TS. Nguyễn Thế Mịch

PGS.TS. Trần Văn Nam

PGS.TS. Lê Thị Minh Nghĩa

PGS.TS. Phạm Đức Nhuận

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

PGS.TS.  Lê Quang

GS.TSKH. Vũ Duy Quang

PGS.TS. Nguyễn Văn Quế

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

GS.TSKH. Nguyễn Tài

GS.TS. Tăng Đức Thắng

PGS.TS.  Lương Văn Thanh

PGS.TS. Đặng Ngọc Thanh

TS. Phạm Hoài Thanh

PGS.TS. Trần Hồng Thái

PGS.TS.  Trần Thục

PGS.TS. Trần Văn Trản

PGS.TS.  Bùi Đình Trí

PGS.TS. Thái Doãn Tường

GS.TS. Đinh Văn Ưu

PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

TS. Lương Quang Xô

 

Địa chỉ  liên lạc Ban tổ chức:

 

Hà Nội

PGS.TS. Hà Ngọc Hiến

Tel. : 04 37628405 - 0918943667

E-mail: hien_hangoc@yahoo.com

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Tel. : 04 38326136 - 0983005163

E-mail: nvlien@imech.ac.vn

 

Đà Nẵng

PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

Tel: 05113 812536 - 0905233440

 E-mail: haitungdng@gmail.com

 

Tp. Hồ Chí Minh

 PGS.TS. Nguyễn Phi Khứ

Tel:  08 39301641 - 0903942461

 E-mail: phikhuws@gmail.com

 

 

Web Site: http://vncfm.ac.vn/

Email: chtk@vncfm.ac.vn

 

 

Add a comment

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

Add a comment

Page 32 of 32

Weblink

Lượt khách

1158897
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
228
177
702
1636
10965
16478
1158897

Forecast Today
552

3.10%
11.77%
4.50%
0.86%
0.20%
79.57%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Địa chỉ IP của bạn:3.236.232.99

Đăng nhập

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Quảng cáo

Go to top