Hội Cơ học Thủy khí thông báo: Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 23 và Đại hội lần thứ VIII Hội của Hội Cơ học Thủy khí sẽ được tổ chức tại Đại học Đà Nẵng. Các thông tin chi tiết của Hội nghị như sau:

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Hội Cơ học Thủy khí

Đại học Đà Nẵng

 

ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Lê Quang Sơn

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

¤ Thời gian: 24-26/09/2020

¤ Địa điểm: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH:

¤ Các tiểu ban của Hội nghị:

 • - Các vấn đề cơ bản của Cơ học Thủy khí;
 • - Cơ học Thủy khí Công nghiệp;
 • - Cơ học Thủy khí Môi trường;
 • - Cơ học Thủy khí với BĐKH và Năng lượng mới;
 • - Động lực học sông-biển, công trình thủy và vận chuyển bùn cát;
 • - Máy Thủy khí;
 • Thủy khí động lực học tính toán.

¤ Website của Hội nghị: http://vncfm.ac.vn/

Ngôn ngữ sử dụng trong Hội nghị (báo cáo toàn văn và phần trình bày) là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

¤ Các mốc thời gian quan trọng:

25/6 - 25/8:    Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Việt và Anh (theo mẫu). Nộp file báo cáo toàn văn (theo mẫu). Nộp phiếu Đăng ký tham dự hội nghị (theo mẫu).

15/8 - 01/9:    Thông báo của Ban Tổ chức về tình trạng báo cáo (chấp nhận hoặc từ chối).

01/9 - 10/9:    Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

¤ Hình thức nộp báo cáo tóm tắt, báo cáo toàn văn và đăng ký tham dự Hội nghị: Trực tiếp qua địa chỉ e-mail của Hội nghị: conference.vafm@gmail.com.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Tiến Cường

Địa chỉ:        Trường Đại học Phenikaa, Hà Đông, Hà Nội

E-mail:         ntcuong.vafm@gmail.com

Điện thoại: 024-39936899; 0912525636

Hà Nội:    PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Địa chỉ:        Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội

Điện thoại: 024-37625804; 0983005163

E-mail:         nguyentvlien@gmail.com

Đà Nẵng: PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

Địa chỉ:        Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3812536; 0913459649

E-mail:         haitungdng@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh: PGS.TS. Lê Song Giang

Địa chỉ:        Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM

Điện thoại: 028-38650714; 0908565296

E-mail:         lsgiang@hcmut.edu.vn

Website:   http://vncfm.ac.vn/

E-mail:    conference.vafm@gmail.com

 

Để biết thêm các thông tin chi tiết mời xem trong Thông báo số 1. Các file tài liệu mẫu và Thông báo số 1 có thể được tải về theo đường dẫn ở cuối thông báo này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TS. Nguyễn Tiến Cường, Tổng Thư ký Hội Cơ học Thủy khí

- Địa chỉ: Phòng 705, nhà A7, Trường Đại học Phenikaa, đường Nguyễn Văn Trách, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 091 2525 636 hoặc 024-39936899

- E-mail: ntcuong.vafm@gmail.com hoặc cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông báo số 1 [tải về tại đây]

2. Hướng dẫn viết Tóm tắt báo cáo [tải về tại đây]

3. Hướng dẫn viết Toàn văn báo cáo [tải về tại đây]

4. Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị [tải về tại đây]

 

Add a comment

Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22 [VCFM22] sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (thành phố Hải Phòng) trong thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm 2019.

CƠ QUAN TỔ CHỨC

Hội Cơ học Thủy khí

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

ĐỒNG CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

PGS.TS. Phạm Xuân Dương

 

MỘT SỐ THÔNG TIN CHÍNH:

¤ Các tiểu ban của Hội nghị:

 • Các vấn đề cơ bản của Cơ học Thủy khí;
 • Cơ học Thủy khí Công nghiệp;
 • Cơ học Thủy khí Môi trường;
 • Cơ học Thủy khí với BĐKH và Năng lượng mới;
 • Động lực học sông-biển, công trình thủy và vận chuyển bùn cát;
 • Máy Thủy khí;
 • Thủy khí động lực học tính toán.

¤ Website của Hội nghị: http://vncfm.ac.vn/

Ngôn ngữ sử dụng trọng Hội nghị (toàn văn báo cáo và phần trình bày) là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

¤ Các mốc thời gian quan trọng::

20/4 - 30/6:    Nộp file báo cáo tóm tắt bằng hai thứ tiếng Anh và tiếng Việt (theo mẫu). Nộp file báo cáo toàn văn (theo mẫu). Nộp phiếu Đăng ký tham dự hội nghị (theo mẫu).

01/7 - 05/7:    Thông báo của Ban Tổ chức về tình trạng báo cáo (chấp nhận hoặc từ chối).

05/7 - 15/7:    Gửi giấy mời tham dự hội nghị.

¤ Hình thức nộp tóm tắt, toàn văn báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị: Trực tiếp qua địa chỉ e-mail của Hội nghị: conference.vafm@gmail.com

¤ Hội nghị phí: Mỗi đại biểu tham dự sẽ nộp Hội nghị phí 700.000 đ/người (bao gồm tài liệu, văn phòng phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị). Hội viên Hội Cơ học Thủy khí và sinh viên (đại học, cao học) nộp Hội nghị phí 500.000 đ/người.

¤ Phí phản biện và in bài: 300.000 đ/bài (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển tập Hội nghị. Không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Tiến Cường

Địa chỉ: Trường Đại học Phenikaa, Hà Đông, Hà Nội

E-mail: ntcuong.vafm@gmail.com

Điện thoại: 024-39936899; 0912525636

Hà Nội: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Liên

Địa chỉ: Viện Cơ học, 264 Đội Cấn, Hà Nội

Điện thoại: 024-38326136; 0983005163

E-mail: nguyentvlien@gmail.com

Đà Nẵng: PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng

Địa chỉ: Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Điện thoại: 0511-3812536; 0913459649

E-mail: haitungdng@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh: PGS.TS. Lê Song Giang

Địa chỉ: Trường Đại học Bách khoa Tp. HCM

Điện thoại:  028-38650714; 0908565296

E-mail: lsgiang@hcmut.edu.vn

Hải Phòng: PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân

Địa chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Điện thoại:  0983242779

E-mail:  nguyenhongvan@vimaru.edu.vn

Website: http://vncfm.ac.vn/

E-mail :  conference.vafm@gmail.com

Để biết thêm các thông tin chi tiết mời xem trong Thông báo số 1. Các file tài liệu mẫu và Thông báo số 1 có thể được tải về theo đường dẫn ở cuối thông báo này.

Mọi thông tin xin liên hệ:

TS. Nguyễn Tiến Cường, Tổng Thư ký Hội Cơ học Thủy khí

- Địa chỉ: Phòng 218, nhà C1, Trường Đại học Phenikaa, đường Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội

- Điện thoại: 091 2525 636 hoặc 024-39936899

- E-mail: ntcuong.vafm@gmail.com hoặc cuong.nguyentien@phenikaa-uni.edu.vn

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Thông báo số 1 [tải về tại đây]

2. Hướng dẫn viết Tóm tắt báo cáo [tải về tại đây]

3. Hướng dẫn viết Toàn văn báo cáo [tải về tại đây]

4. Phiếu đăng ký tham dự Hội nghị [tải về tại đây]

Add a comment

Thường vụ Ban Chấp hành Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam kính chúc các Hội viên và gia đình một năm mới Kỷ Hợi - 2019 dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng!

Add a comment

Page 2 of 32

Weblink

Lượt khách

1105612
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng cộng
304
885
5815
6032
21979
20079
1105612

Forecast Today
1032

3.24%
11.78%
4.58%
0.88%
0.21%
79.31%
Online (15 minutes ago):12
12 guests
no members

Địa chỉ IP của bạn:18.206.76.226

Đăng nhập

Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Quảng cáo

Go to top